جستجو

نمایش 1 - 10 از 244 نتیجه

 • گفتگویی در مورد تأثیر جامعه و خانواده بر زندگی افراد

  ولی واقعیتی که باید به آن توجه کرد این است که این ما هستیم که با تصمیماتی که هر روز در زندگی می‌گیریم، آیندۀ خودمان را می‌سازیم. شخصیت ما از همان زمان طفولیت، در نتیجۀ این تصمیم‌گیری‌ها (چه دانسته و یا نادانسته) شکل می‌گیرد.

 • دخالت جامعه در زندگی من (قسمت ۱)

  دخالت جامعه در اتخاب روش زندگی ما چیست؟ در این برنامه به تاثیرات جامعه در تصمیم گیریهای زنها  و همچنین به دیدگاه انقلابی عیسی به زنها در جامعه نگاه خواهیم کرد؟

 • دخالت جامعه در زندگی من (قسمت ۲)

  دخالت جامعه در اتخاب روش زندگی ما چیست؟ در این برنامه به تاثیرات جامعه در تصمیم گیریهای زنها  و همچنین به دیدگاه انقلابی عیسی به زنها در جامعه نگاه خواهیم کرد؟

 • مدیریت زن در جامعه (قسمت 1)

  نقش زن در مدیریت مسائل چه در خانه و چه در جامعه چیست؟  آیا زنان میتوانند مدیران خوبی در دنیا باشند؟  

 • زن در خانه یا در جامعه؟ (قسمت ۱)

  زن در خانه، زن در جامعه یا هر دو؟ آیا شما در صدد یافتن جایگاه گمشده خود هستید؟ آیا وظیفه زن فقط کارهای خانه هست؟  آیا زنها باید فقط محدود به کارهای بیرون باشنند؟ با هم در این برنامه به این موضوع میپردازیم. 

 • زن در خانه یا در جامعه؟ (قسمت ۲)

  زن در خانه، زن در جامعه یا هر دو؟ آیا شما در صدد یافتن جایگاه گمشده خود هستید؟ آیا وظیفه زن فقط کارهای خانه هست؟  آیا زنها باید فقط محدود به کارهای بیرون باشنند؟ با هم در این برنامه به این موضوع میپردازیم. 

 • جامعه: نبی عصر پوچی

  انسان معاصر پس از پشت سر گذاشتن تجارب تلخ و دردناک تاریخی و با بازنگری در میراث فکری و فلسفی متفکران پیشین به این نتیجه رسیده است که حیات او پوچ و بی‌معناست و در نهایت معنایی برای زندگی نمی‌توان متصور شد...

 • جامعه: زندگی به چه معناست؟

  آیا تا به حال در مورد این فکر کرده‌اید که: "زندگی به چه معناست؟" اگر پاسخ شما مثبت است، مطالعۀ کتاب جامعه باعث برکت و بنای شما خواهد شد.

Pages