کریسمس تحقق وعده خدا

درباره این مجموعه

در اين مجموعه با نگاه بر زندگی مريم و شخصيت او، نوجوانان ديدگاه متفاوتی از كريسمس درک خواهند كرد و خواهند آموخت در مسير تحقق وعده، صبر و اطاعت از عناصر مهم مي‌باشند.

دروس