مدادرنگی‌های محبت

توضیحاتی راجع به این مجموعه

این مجموعه که شامل ۱۱ درس می‌باشد منبعی مفید جهت آشنایی کودکان ۴-۷ سال، با موضوع "محبت" بر اساس کتاب اول قرنتیان ۱۳: ۴-۷ است. خدایی که کتاب‌مقدس به ما معرفی می‌کند، خدای محبت است و همانطور که بارها در کلامش می‌خوانیم مهم‌ترین حکمی هم که به ما داده، حکم محبت است، محبت به خدا، به خلقت او و به هم‌نوع خود. با استفاده از این مجموعه، شما معلمین کانون شادی و والدین گرامی می‌توانید با خلاقیت و از طریق رنگ‌ها به‌صورت سمبلیک به خردسالان مفهوم محبت و اشکال مختلف آن را به سادگی آموزش دهید.

دروس