افکار قلب من

افکار قلب من

از همون سال های اولیه ی کودکی ، بیشترِ باورهای ما ، عواملی که نحوه تربیت و شخصیت و حتی عکس العمل های ما هستند ، تجربیات زندگی روزانه ، همه و همه درون قلب ما قرار میگیرند. رفتار ما نشان دهنده ی آن چیزی است که درون قلب ماست، بنابراین برای تغییر دادن رفتارمان نیاز داریم که افکارمان هم تغییر کند. اکثر مشکلاتی که توی زندگی مان تجربه می کنیم ریشه در افکاری دارند که قلب مان را پر کرده اند.