جستجو

نمایش 191 - 191 از 191 نتیجه

  • زنان و شاگردی مسیح

    موضوع نقش وجایگاه زنان در کلیسا، موضوعی است بس بحث‌انگیز که به‌خصوص در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده ‌است. آیا کلیسا در گذشته زنان را ارج کافی نهاده و ...

Pages