کودکان کتاب‌مقدس

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی "کودکان کتاب‌مقدس"، با هدف درک کودک از هویت خود در خداوند، طراحی شده است و منابع مورد نیاز، برای اداره کردن جلسات شما با کودکان، در آن در دسترس است. در دروسی که در این مجموعه قرار داده شده است، از تجربیات زندگی و تجربیات روحانی کودکانی که در کتاب‌مقدس هستند استفاده شده است. همچنین این کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است و هم مربیان کانون شادی و هم والدین می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

دروس