کریسمس متفاوت من

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعـه‌ی کمـک آموزشـی "کریسمس متفاوت من"، بـا نگاه به داستان زندگی "مریم مادر عیسی" و با هـدفِ درکِ کـودک از اهمیت اعتماد به خدا، اطاعت از او و ملاقات با عیسی طراحـی شـده اسـت. در این مجموعه دروس، کودکان با وعده‌ی خدا آشنا می‌شوند و می‌آموزند که چطور به او اعتماد کنند، همچنین می‌آموزند که ثمره‌ی اطاعت آن‌ها چیست. کودکان می‌آموزند خدا همیشه به وعده‌ها و قول‌های خود عمل می‌کند و آن‌ها را فراموش نمی‌کند فقط لازم است که ما به او اعتماد کنیم و صبورانه به انتظار بنشینیم. همچنین این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده و در آن روشی متفاوت تعبیه شده است.

دروس