پنطیکاست

درباره این مجموعه

مخاطبیان گرامی هدف نمایشنامه و ویژه درسنامه پنطیکاست، آشنایی عمیق‌تر کودکان با اتفاقات این روز و به طور خاص دوستی با روح القدس می‌باشد.

دروس