هفته‌ مقدس

درباره این مجموعه

درسنامه ویژه هفته مقدس به خردسالان و نونهالان کمک می‌ کند تا با اتفاقات مختلف این هفته و نتایج قیام عیسی مسیح آشنا شوند

دروس