مجموعه کمک آموزشی من و روح‌القدس

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی "من و روح القدس " با این اهداف طراحی شده است که کودکان با روح القدس  آشنا شوند. در دروسی که در این مجموعه قرار داده شده است،کودکان با روح القدس و کارهایی که او انجام می دهد آشنا می شوند. روح القدس ،روح خداوند است که در قلب ما زندگی می کند.زمانی که  ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم او در قلب ما ساکن می شود. این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است.

دروس