مثل‌های عیسی

توضیحاتی راجع به این مجموعه

مجموعـه‌ی کمـک آموزشـی "مَثَل‌های عیسی مسیح"، بـا این هـدف طراحی شده است که  کودکان مَثَل‌هایی که عیسی مسیح با آن‌ها به مردم تعلیم می‌داد، را درک کرده و بتوانند براساس تعالیم عیسی و کلام خدا زندگی کنند. آن‌ها می‌آموزند که خدا از ما می‌خواهد چیزهای جدیدی که از کتاب‌مقدس یاد می‌گیریم را در زندگی‌مان به آن‌ها عمل کنیم. ما باید هر روزه کتاب‌مقدس را بخوانیم و بدانیم که هر چه در آن نوشته شده حقیقتی است که خدا به ما گفته است و همچنین مأموریت داریم تا مردم دنیا را با عیسی آشنا کنیم. این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است.مجموعـه‌ی کمـک آموزشـی "مَثَل‌های عیسی مسیح"، بـا این هـدف طراحی شده است که  کودکان مَثَل‌هایی که عیسی مسیح با آن‌ها به مردم تعلیم می‌داد، را درک کرده و بتوانند براساس تعالیم عیسی و کلام خدا زندگی کنند. آن‌ها می‌آموزند که خدا از ما می‌خواهد چیزهای جدیدی که از کتاب‌مقدس یاد می‌گیریم را در زندگی‌مان به آن‌ها عمل کنیم. ما باید هر روزه کتاب‌مقدس را بخوانیم و بدانیم که هر چه در آن نوشته شده حقیقتی است که خدا به ما گفته است و همچنین مأموریت داریم تا مردم دنیا را با عیسی آشنا کنیم. این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است.

دروس