دعوت خدا از من

توضیحاتی راجع به این مجموعه

دعوت خدا از من

مجموعه کمک آموزشی دعوت خدا از من" با این اهداف طراحی شده است تا کودکان از دعوت هایی که از آنها شده است آشنا شوند.

هدف کمک آموزشی: در جلساتی که در مجموعه دعوت خدا از من قرار داده شده است، کودکان دعوت لذت بردن از آفرینش، دعوت به رابطه با خدا، دعوت به اطاعت، دعوت به پرستش و دعوت به ایمان را یاد می‌گیرند. این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است. این جلسات به شکلی تهیه شده است تا هم مربیان کانون شادی و هم والدین بتوانند از آنها استفاده کنند.

 

دروس