آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

کریسمس سفیدشاعر و آهنگساز : Irving Berlinترجمه از سرود انگلیسی White Christmas