آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

برخیزترجمه سرود : Come now is the Time to worship

برخیزیم بنا کنیمشعر: نیلوفر - آهنگ: نیلوفر-اوژنی سرکیسیانتنظیم آهنگ: اوژنی سرکیسیان - میکس و مستر: T.Azizian