داستان نجات

در این سلسله دروس، موضوع گناه و نیاز انسان به نجات‌دهنده مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کتاب شامل ۱۲ درس است و به منظور استفاده در ایام کریسمس تهیه شده است، یک روز را نیز جهت برگزاری جشن میلاد مسیح خالی گذاشته‌ایم.

Featured Image

Sections

کودکان

First Chapter

درس اول: داستان خلقت