Journey To Bethlehem

توضیحاتی راجع به این مجموعه

این مجموعه شامل ۴ درس می‌باشد با عنوان‌های سفر یوسف، سفر مجوسیان، سفر شبانان و سفر عیسی. هدف این مجموعه این است که مخاطب بیاموزد که چه توشه‌ای لازم دارد تا در سفر زندگی به مقصد برسد.

Episodes