Teaching Resources - Children

Guidance to use the Sunday School teaching resources

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

Lesson 2 - David Story

در این کمک آموزشی با استفاده از داستان داوود کودکان می‌آموزند که خدا به سن ما نگاه نمی‌کند بلکه همه ما در هر سنی که باشیم برای خدا مهم هستیم و او حتی به کوچکترین هم توجه می‌کند. او خدایی است که در هر شرایطی ما را می‌بیند و به ما اهمیت می‌دهد.

Past Series