Teaching Resources - Children

Guidance to use the Sunday School teaching resources

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

درس دهم: محبت بخشنده (بخش اول)

این درس به عنوان آخرین درس از این مجموعه، جمع‌بندی نهایی این سری از دروس به هم پیوسته است. در این درس نونهالانبا مفهوم محبتی که نسبت به حقیقت و بدی ها بی‌تفاوت نیست در قالب بازی و سرگرمی آشنا خواهد شد.

Past Series