Teaching Resources - Children

Guidance to use the Sunday School teaching resources

دروسی که در این قسمت از سایت کلمه در اختیار شما گذاشته شده است، راهنمایی است برای تعلیم موضوعات مختلف از کتاب‌مقدس. بر حسب موضوعات مختلف، تعداد درس‌های هر مجموعه متغیر می‌باشد. تمام تلاش کسانی که در تهیه این دروس دخیل بوده‌اند این است تا با خلاقیت، فضایی شاد، متنوع و آموزنده برای بچه‌ها ایجاد کنند. این دروس به شکلی تهیه شده است تا هم معلمین کانون شادی و همچنین والدین بتوانند از آنها استفاده کنند...

جلسه چهارم - نان روزانه

کودکان در این جلسه با توجه به آیات متی ۶ : ۱۰_۱۱ یاد می‌گیرند که اراده خداوند را برای زندگی خود و دیگران بطلبند و خداوند نیازهایمان را بر حسب اراده خودش بر طرف می کند.

Past Series