Follow Me

About Series

در مجموعه " از پی من بیا " کودکان و نونهالان با معنی و مفهوم کلمه "پیرو" آشنا می‌شوند. در این مجموعه با پیروان و کسانی که از عیسی آنها را اتنخاب کرد تا از او پیروی کنند آشنا خواهند شد، و می‌آموزند که مسیح ما انتخاب کرده تا از او پیروی کنیم، در پیروی از عیسی یاد می‌گیرند او را در اولویت زندگی خود قرار دهند، با شادی پذیرای او باشند، به حرفهای عیسی مسیح گوش دهند و با فروتنی همچون او دیگران را خدمت کنند. این مجموعه برای دو گروه سنی 4 الی 8 سال و 9 الی 12 سال طراحی شده است.

In this series