You are here

مزامیر (سرودهای) پرستشی

 (به‌زبان انگلیسی، با ترجمۀ فارسی)

 

درس اول

مزمور هشتم حاوی دروس روحانی ارزشمندی برای هر یک از ما است، که از آن جمله می‌توان به نمونه‌ای که داود در نبرد با جلیات غول‌پیکر از خود به‌جای گذاشت اشاره کرد.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

  درس دوم:

ادامۀ مزمور هشتم

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

  درس سوم:

داوود در مزمور نوزدهم شرح می‌دهد که چگونه خلقت بازگوکنندۀ عظمت خدای خالق است و آسمان جلال او را بیان می‌کند.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس چهارم:

در ادامۀ مزمور نوزدهم می‌آموزیم که ما در قیاس با خدای پاک و عادل در چه مرحله‌ای قرار داریم؟

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس پنجم:

در این قسمت به ما یاد‌آوری می‌شود که هیچ گناهی از دید خدا پنهان نیست، ولی وقتی به گناهان خود اعتراف کنیم آزادانه قادر خواهیم بود همچون ستارگان و خورشید و ماه به حمد و ثنای خدا بپردازیم.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس ششم:

۶- زندگی روحانی سراسر جنگ است و در این بین همواره مسائل هراس‌آوری باعث تشویش و نگرانی می‌شود. مزمور ۲۷ راه‌های غلبه بر ترس و نگرانی را به ما نشان می‌دهد.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس هفتم:

ادامۀ مزمور ۲۷ و راه‌های غلبه بر ترس و نگرانی.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس هشتم:

خوشبختی و سعادت واقعی چیست؟ مزمور ۱۲۶ راز خوشبختی واقعی را برای ما آشکار می‌کند.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس نهم:

در ادامۀ مزمور ۱۲۶ می‌بینیم که خدا ما را آزاد می‌سازد تا بتوانیم برای او خدمت کنیم و خوشبختی واقعی در همین است.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دهم:

خدای ما خدای شگفت‌انگیزی است. مزمور ۱۳۹ چهار جنبه از خصوصیات شگفت‌انگیز خدا را بررسی می‌کند.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس یازدهم:

در این برنامه سه خصوصیت شگفت‌انگیز خدا را بررسی می‌کنیم که عبارتند از دانش و قدرت عظیم او و حضورِ عالمگیرش.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دوازدهم:

۱۲- در این برنامه که آخرین برنامه از سلسله دروس مزامیر می‌باشد، چهارمین خصوصیت شگفت‌انگیز خدا که در مزمور ۱۳۹ بدان اشاره شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

__________________________

 

"Radio"

 توجه:

علاقه‌مندان برنامه‌های رادیویی می‌توانند این برنامه‌ها را از طریق رادیو، روی موج‌های زیر نیز بشنوند: 

 

 

1377KHz
22.30
۵شنبه و جمعه
Farsi
R-MW
TWR - Central Asia