You are here

شرابی بهتر از شراب نوروز

 

 در کودکی هیچ نوروزی برای من یکسان و یکنواخت نبود. نه تنها با اشتیاق و ولع خاص روز عید و تحویل سال نو را انتظار می‌کشیدم، بلکه هر روز ایام عید، آبستن شور و شوق، تنوع و هیجان وصف‌ناپذیری بود. اکنون که سال‌ها از دوران کودکی‌ام گذشته است و مخصوصاً از سال‌هایی که دیگر عیدی نمی‌گیرم، با وجودی‌ که نوروز را بسیار دوست ‌دارم و با شادی آن را جشن می‌گیرم، اما ته دلم می‌دانم که این روز هم به نوروز‌ها و روز‌های تکراری دیگر ملحق خواهد شد و بار‌ها با نویسندۀ جامعه هم‌صدا شده‌ بودم که زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست.

اخیراً کتابی از متفکر معروف مسیحی "هنری ناون" به‌دستم رسید که مرا تشویق کرد که نه تنها به روز‌های اول سال، بلکه به هر روز زندگی از دیدگاه تازه‌ای نگاه کنم. ناون چنین استدلال می‌کند که اگر خدای زنده در میان قوم خود زندگی می‌کند، حیات و تازگی اوست که روز‌های یکسان و یکنواخت ما را از تکرار مکررات رهایی می‌دهد و هر روز با توجه به وعده‌های خاص خدا برای آن ‌روز و دعوت و صدای خدا، می‌تواند زایندۀ تازه‌ترین‌ها باشد. انگار که هر روز وعدۀ خدا و صدای او یک عیدی تازه و هیجان‌انگیز را برای چشم‌انتظاران خود به ارمغان دارد.

مشکل اینجاست که گذشتۀ ما که هر روز هم به قدمت آن افزوده می‌شود، در گوش ما نجوا می‌کند که: «تو همه چیز را که باید بدانی می‌دانی؛ تو همه چیز را که باید ببینی دیده‌ای؛ واقع‌بین باش، آینده تنها تکرار گذشته است پس سعی کن زندگی را به هر صورت تحمل کنی». امروز می‌توانم به این صدا گوش دهم و مطابق ایمان و انتظارم روزی یکسان و یکنواخت را دریافت کنم. اما صدای دیگری در درون من می‌گوید: «آن مسیحی که شراب ناب را در آخر مجلس عروسی مهیا کرد، زمانی که میهمانان انتظاری جز چشیدن یک آشامیدنی ارزان و بی‌خاصیت نداشتند، قادر است نه تنها مطابق انتظارم بلکه ماورای آن و مطابق پُری شخصیت خود هر روزِ مرا به روزی نو و پر معنا تبدیل کند».

چه بسا که تجربه‌های شیرین گذشته و نقطه‌های عطفی که حسرت بازگشت به آن‌ها را می‌خوریم در مقابل آنچه که خدا در آینده و امروز برای ما دارد، شرابی ارزان و عادی بیش نبوده باشد! اوست که شراب ناب را در هر فصل زندگی روحانی حتی زمان‌هایی که کمتر انتظار آن را داریم، مهیا می‌کند.

خداوند عنایت کند که همۀ روز‌های سال ۱۳۸۵ با حضور زندۀ خدا روز‌هایی باشند که ارزش افزوده شدن به عمر را داشته باشند.

      یار ما شب‌های تاری بر تو همچون روز باد

                    سال و ماه و هفته و روزت به از نوروز باد.