You are here

سخنانی چند از سی‌. اس. لوئیس

● سخنانی پیرامون غرور

- اگر می‌پنداریم که به اندازه کافی فروتن شده‌ایم، در واقع در دام غرور اسیر گشته‌ایم.

- اگر می‌خواهید بدانید چقدر مغرور هستید، از خود بپرسید چقدر در دیگران غرور را تشخیص می‌دهید.

- غرور، گاه تنها در فکر دادن است و دریافت کردن را به فراموشی می‌سپارد چرا که گاه دریافت کردن از دادن سخت‌تر است.

- غرور، سرطان روحانی است که ریشه در مقایسه خود با دیگران دارد. غرور نمی‌تواند با آنچه که شخص دارد خشنود شود زیرا همیشه در پی برتری بر دیگران است.

- راه مبارزه با غرور آن نیست که بگوییم: "من هیچ ویژگی خاصی در قیاس با دیگران ندارم." بلکه این‌که بگوییم: "دیگران نیز همچون من خاص و منحصر به‌فردند."

 
 

- فرد درستکار دلیلی برای پنهان‌کاری ندارد.

- خداترس باش و دیگر از هیچ کس و هیچ چیز بیمی نخواهی داشت.

- وقتی حقیقت با ملاطفت مخلوط گردد، هضم آن آسان‌تر می‌شود.

- گفتار ما آشکار می‌کند که ما چگونه انسانی هستیم.

- اگر می‌خواهی از دروغ‌گویی پرهیز کنی از هر آنچه احتیاج به مخفی‌کاری دارد دوری کن.

- ثروتمند‌ترین مردم بر روی زمین آنانی هستند که زندگیشان را بر روی بهشت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

- بی‌اعتنایی به ندای وجدان دعوت کردن مشکلات است.

- بهترین اسلحه بر علیه دشمن دوست داشتن اوست.

- گفتار و اعمال ما باید زبان مشترک داشته باشند.

- اگر خدا با ما باشد مهم نیست چه کسی علیه ما است.

برگزیده از نشریه نان روزانه

 
 

●از دیده پنهان شو

یک فرد ادیب به منظور تفریح از طریق ماهیگیری به کنار یکی از نهرهای محل زندگی خود رفت‌. او سعی نموده بود که اسباب و لوازم ماهیگیری‌اش از نوع مرغوب و گرانقیمت باشد تا بتواند ماهی بیشتری صید کند. اما پس از ساعتها تلاش یک ماهی هم به قلاب او نیفتاد و بیش از پیش به فکر فرو رفت‌. مرد نگاهی به گوشۀ دیگری از دریاچه انداخت و ناگهان در پشت درختها پسربچه‌ای را دید که تنها با یک چوب کج و قلابی نامناسب‌، مشغول ماهیگیری است‌. مرد به آنسوی دریاچه رفت تا در مورد عدم موفقیت خود سؤالی بکند. وقتی به آنجا رسید تعجب او بیشتر شد زیرا که در سبد پسربچه ماهیهای زیادی دیده می‌شد.

مرد از پسربچه پرسید:

- نمی‌دانم چرا من موفق به صید ماهی نشدم‌؟

پسربچه جواب داد:

- چرا که تو خودت را از نظرها پنهان نکردی.

پاسخ بسیار مناسبی بود. بله این است راز صید ماهی و همچنین مهمتر از آن رمز صید انسانها برای عیسی مسیح‌. صلیب را بردار و مردم را بجای تشویق به تحسین خود، به دنبال محبت کردن از عیسی روانه دار.

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریفته است‌.

 

● کشش بهتر از کوشش است‌، تا کشش نباشد کوششی نیست‌، و تا کوشش نباشد بینشی نیست.

 

● تا ما کاملاً متعلق به خدا نباشیم‌، او نمی‌تواند ما را برکت دهد. هنگامی که سعی می‌کنیم در درون خود قلمرویی را حفظ کنیم که متعلق به خودمان باشد، در واقع سعی می‌کنیم تا قلمرویی را به موت اختصاص دهیم‌. بنابراین‌، او در محبت خود، همۀ وجود ما را می‌خواهد. معامله با او هیچ معنایی ندارد.

 

● فرار از رنج، رنجی که بخشی از حیات ما بر زمین است؛ و تلاش بی‌وقفه برای حفظ خود از همۀ خطرات احتمالی، در نهایت به رنجی غیرقابل علاج و جانکاه می‌انجامد.

 

● انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریفته است‌.

 

● یکبار از سی. اس. لوئیس پرسیدند، چرا عادلان رنج می‌کشند؟ او پاسخ داد، چرا نه؟ آنها تنها اشخاصی هستند که می‌توانند آن را هضم کنند و از آن بیاموزند.

 
● الگوی ما عیسی، نه فقط عیسای جلجتا، بلکه عیسای دکان نجاری، جاده‌ها، انبوه جمعیت، فریادها و شکایات و مطمئناً ضدیت‌ها، محرومیت از آرامش و استراحت نیز بود. برای همین ... الگوی ما یک زندگی الهی است که تحت شرایط انسانی عمل می‌کند.