You are here

زندگی مسیحی بدون کتاب‌مقدس؟؟

زمان تقریبی مطالعه:

۶ دقیقه

در طی گفتگوهایی که با ایمانداران داشته‌ام‌، همواره با این ضعف اساسی مواجه شده‌ام که عدۀ نسبتاً چشمگیری از ایمانداران آگاهی بسیار محدودی از کتاب‌مقدس دارند. برای عده‌ای از مؤمنین‌، شنیدن موعظه‌ها تنها منبع تغذیه روحانی و دریافت آگاهی‌ها و معلومات کتاب‌مقدسی است‌. برخی از مؤمنین کتاب‌مقدس را به‌صورت پراکنده و نامنظم می‌خوانند و دانششان از این کتاب بسیار محدود و ناقص است‌.

این مشکل مرا به این فکر انداخت که اساساً آیا مسیحیتی بدون کتاب‌مقدس می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا اصولاً می‌توان بدون آگاهی دقیق از کتاب‌مقدس و تسلط بر مطالب آن‌، شخصی روحانی بود؟ آیا برای کشف و درک ارادۀ خدا، منبع دیگری غیر از کتاب‌مقدس وجود دارد؟

فوائد مطالعه کتاب‌مقدس‌‌:‌

آشنایی با تمام تعالیم مسیحیت‌

آشنایی با ارادۀ خدا

آشنایی با اخلاقیات مسیحی‌

تشخیص تعالیم نادرست‌

دریافت تشویق و هشدار

یک ایماندار باید به این واقعیت بنیادین توجه داشته باشد که بهترین منبع دریافت خوراک روحانی‌، کتاب‌مقدس است‌. اگر ایماندار کتاب‌مقدس را به‌طور مرتب از ابتدا تا به آخر بخواند، بی‌گمان تمامی تأکیدات و گوشه و کنارهای تعالیم کتاب‌مقدس را از نظر خواهد گذرانید و از اهمیت آنها آگاه خواهد شد.

ایمانداران گاه به هنگام مواجهه با موقعیت‌هایی خاص‌، نمی‌دانند چگونه باید رفتار کنند یا چه قدمی بردارند. آنان از خود می‌پرسند که خدا چه می‌خواهد که من انجام دهم‌؟ در کتاب‌مقدس هدف و ارادۀ غایی و نهایی خدا برای زندگی ما آشکار شده است‌. با مطالعۀ دقیق و اصولی کتاب‌مقدس می‌توان دانست که خدا چه انتظاری از ما دارد و ما چگونه باید عمل کنیم که خدا را خشنود سازیم‌. درک هدف و ارادۀ کلی خدا برای زندگی ایمانداران‌، از هر چیز دیگری مهم‌تر است‌.

اما در کنار این اراده و هدفِ کلی خدا، بعضی از ایمانداران خواهان دانستنِ ارادۀ خدا برای موقعیت‌های خاصِ زندگی خودشان می‌باشند. ایشان از خود می‌پرسند که مثلاً آیا ارادۀ خدا این هست که با فلان شخص ازدواج کنند یا فلان شغل را انتخاب کنند یا به فلان کشور بروند یا نه‌. گرچه پاسخ این قبیل هدایت‌های خاص در کتاب‌مقدس نیامده‌، اما اصول کلی ارادۀ خدا و همچنین روش صحیح دعا کردن و طلبیدن ارادۀ خدا در کتاب‌مقدس آمده است‌.

نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که در کتاب‌مقدس‌، بخصوص در عهدجدید، به اخلاقیات مسیحی پی می‌بریم‌. دانستنِ اصول اخلاقیات مسیحی برای هر ایماندار بسیار مهم است‌. نتیجۀ مستقیم یا به‌عبارت دیگر، نخستین نتیجۀ نجات‌، تغییر اخلاق و رفتار است‌. پاکی و تقدس چیزی فراتر از پرهیز از زنا و دزدی و قتل است‌. خصوصیات مهمی چون محبت و مهربانی و شادی‌، و نیز خصوصیات ظریفی چون فروتنی و بخشش و بزرگواری‌، اجتناب از خودبزرگ‌بینی و حسادت و کینه‌توزی و غیبت و دوبه‌هم‌زنی‌، همۀ اینها جزو اخلاقیات مسیحی است‌.

اما چگونه می‌توانیم بدون مطالعه کتاب‌مقدس و درک صحیح از آن به این خصوصیات پی ببریم. الگوی اخلاقیات مسیحی‌، شخصِ عیسای مسیح است‌. اما عیسای مسیح را چگونه می‌توان شناخت‌؟ تنها راه شناخت او، مطالعۀ عمیق‌، مرتب و اصولی کتاب‌مقدس می‌باشد. باید بر روی اناجیل تعمق و تأمل کرد. باید دربارۀ هر آیه اندیشید. و با این روش‌، باید به شناخت کامل عیسای مسیح‌، پسر خدا نائل آمد. شناخت او شخصیت ما را تغییر می‌دهد و شکل می‌بخشد.

ما برای پیشرفت در زندگی روحانی خود، هم نیاز به تشویق داریم و هم توبیخ. کتاب‌مقدس دلشکستگان و ضعیفان را دلداری می‌دهد. ناامیدان را تشویق می‌کند. خستگان را قوت می‌بخشد. اما گاه نیز به اخطار و هشدار نیاز داریم‌. زمانی که تحت تأثیر کشش‌های دنیا، هدف و وظیفه مسیحی خود را فراموش می‌کنیم‌، نیاز داریم که به هشدارهای کتاب‌مقدس توجه کنیم‌. این هشدارها باعث بیداری و هشیاری ما می‌شود و نهایتاً منجر به تشویق ما به پیروی بهتر از مسیح می‌گردد.

در طول تاریخ و علی‌الخصوص در قرن بیستم‌، روزی نیست که با تعالیم غریب و تازه مواجه نشویم‌. چگونه می‌توانیم تعالیم درست را از نادرست تشخیص دهیم‌؟ دانستن و آگاهی کامل از تمامی گوشه و کنارهای کتاب‌مقدس سبب می‌شود که شخص مسیحی بتواند تشخیص دهد که تعلیمی که می‌شنود، با روح کتاب‌مقدس تطابق و سازگاری دارد یا نه‌. در غیر اینصورت‌، ایماندار ممکن است که در خطر گرفتاری در دام تعالیم غلط قرار گیرد.

نحوه مطالعه کتاب‌مقدس‌

شروع از عهدجدید

از ابتدا تا انتها به ترتیب‌

با روح دعا و انتظار دریافت پیام روح‌

مطالعه برای درک کل مطلب هر کتاب‌

مطالعه برای رسیدن به یک دید کلی از کتاب‌مقدس‌

اما مسألۀ بعدی این است که روش درست مطالعۀ کتاب‌مقدس کدام است‌. چگونه باید آن را بخوانیم تا بیشترین بهره را ببریم‌؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه باید گفت‌، این است که مطالعۀ کتاب‌مقدس را باید با عهدجدید شروع کرد. مکاشفۀ کامل و نهایی خدا در عیسای مسیح‌، در عهدجدید تحقق یافته است‌. مسیح نهایت و اوج مکاشفه خداست‌. لذا مهم است که ابتدا به مطالعۀ عهدجدید بپردازیم و آن را کامل و عمیق درک کنیم‌. بعد از آن می‌توانیم مطالعۀ عهدعتیق را آغاز کنیم‌. نباید فراموش کرد که خدا خود را به‌تدریج بر بشر مکشوف ساخته است‌. در نتیجه‌، مکاشفۀ الهی در عهدعتیق کامل نیست‌.

به هنگام مطالعۀ عهدعتیق‌، باید حتماً به این واقعیت‌، یعنی به مکاشفۀ تدریجی در کتاب‌مقدس‌، توجه داشته باشیم‌. در عهدعتیق احکام و اصولی هست که برای یک مسیحی لازم‌الاجرا نیست‌. برخی از اخلاقیات عهدعتیق نیز در عهدجدید اصلاح و تکمیل شده‌. این نکات را باید به هنگام مطالعۀ عهدعتیق درنظر داشت‌.

وقتی مطالعۀ عهدعتیق را شروع می‌کنید، مطالعۀ عهدجدید را کنار نگذارید، بلکه مثل قبل ادامه دهید. چه عهدجدید و چه عهدعتیق را باید مرتب بخوانید، یعنی اینکه مطالعۀ خود را از انجیل متی آغاز کنید و تا کتاب مکاشفه‌، آخرین کتاب عهدجدید، ادامه دهید. وقتی به انتهای عهدجدید رسیدید، مجدداً به انجیل متی برگردید و مطالعۀ خود را از سربگیرید. همین عمل را در خصوص عهدعتیق انجام دهید. هیچگاه به‌طور تصادفی‌، یا به‌قول معروف به‌صورت فال نخوانید.

کتاب‌مقدس را با دعا و انتظار روحانی بخوانید، طوری که بعد از هر مطالعه‌، مطلب و برکتی برای زندگی روحانی‌تان کسب کنید. چشم‌انتظار باشید که روح‌القدس از طریق مطالعۀ کلام‌، ارادۀ خود را برای شما آشکار سازد.

اما مهم است که کتاب‌مقدس را طوری بخوانید که مطلب و محتوای هر باب و هر کتاب را به‌طور جامع درک کنید و فقط بر آیاتِ منفرد متمرکز نشوید. برای این منظور، بعد از هر بار مطالعه‌، از خود بپرسید‌: "در این قسمت چه مطالبی مورد بحث قرار گرفت‌؟"؛ "هدف نویسنده از بیان این مطالب چه بود؟"؛ "معنی این مطالب چه بود؟"؛ "ارتباط مطالبی که خواندم‌، با مطالب قبل و بعد چیست‌؟". به‌عنوان مثال‌، بعد از چندین بار مطالعۀ عهدجدید، باید بدانید که مثلاً رسالۀ افسسیان کلاً راجع به چه مسأله‌ای بحث می‌کند؛ ارتباط مطالب مختلف این رساله با یکدیگر چیست‌؟ چرا پولس از مطلبی به مطلب دیگر می‌پردازد؟ یا مثلاً موضوع کلی انجیل یوحنا چیست‌؟

درضمن‌، هر مسیحی با ذکاوتی باید پانورامایی از کل کتاب‌مقدس در ذهن داشته باشد؛ یعنی باید کلِ کتاب‌مقدس را مانند یک تابلوی نقاشی‌، به‌طور کامل و یکجا در مقابل دیدگان خود داشته باشد. به این ترتیب‌، او می‌تواند براحتی تشخیص دهد که کدام تعلیم‌، مخالف روح کلی کتاب‌مقدس می‌باشد. البته رسیدن به این مرحله مستلزم چند سال مطالعۀ دقیق و همراه با تفکر می‌باشد.

استدعای من از کلیه خوانندگان این مقاله این است که مطالعۀ جدی‌، اصولی و همراه با تفکرِ کتاب‌مقدس را از همین امروز آغاز کنند. کتاب‌مقدس را زیاد بخوانید؛ آن را با دقت و هشیاری بخوانید؛ آن را با تعمق و تأمل بخوانید؛ و خدا را برای وجود آن سپاس بگویید. کتاب‌مقدس برای پای‌های ما چراغ و برای راه‌های ما نور است (مزمور ۱۱۹:‏۱۰۵).