You are here

تصویر یک قهرمان

  

 (به‌زبان انگلیسی، با ترجمۀ فارسی)

   

قسمت اول:

۱- در این درس چهار عاملی که موسی را به یک قهرمان تبدیل کرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینحا کلیک کنید.

 

 

قسمت دوم:

۲- در این درس تولد موسی و شرایط حاکم بر آن روزگار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت سوم:

۳- در این درس می‌آموزیم که اگر از ارادۀ خدا خارج شویم دائماً باید نگران باشیم همانند موسی قبل از تسلیم کاملش به خدا.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت چهارم:

۴- در این درس مشاهده می‌کنیم که موسی در مقابل ارادۀ خدا خود را آنقدر شکسته و ضعیف می‌دید که زمانی که خدا او را برای رهبری قوم بنی‌اسرائیل دعوت کرد بجای شادی شروع به بهانه‌گیری کرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت پنجم:

۵- در این درس می‌آموزیم که چگونه موسی با تکیه بر قدرت خدا و اعتماد بر وفاداری او‏، با شهامت و جرأت به قصر فرعون رفت و در مقابل قوی‌ترین مرد روزگار خود ایستاد و از او خواست تا قومش را آزاد کند.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت ششم:

۶- در این درس می‌بینیم که تا زمانی که فرعون از قدرت عظیم خدا و ناتوانایی مطلق خدایان و بت‌های مصری مطمئن و مجاب نمی‌شد، محال بود که در مقابل یهوه، خدای بنی‌اسرائیل سر تعظیم خم کند.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت هفتم:

۷- در این درس دهمین بلایی که بر سر مصریان آمد مورد بررسی قرار گرفت و اینکه خدا راه مبارزه با آن خطر و رهایی از مرگ را در اختیار قومش و هر که از او اطاعت کند نهاد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت هشتم:

۸- در این درس می‌آموزیم که هر زمانی که در شرف انجام کاری بزرگ برای خدا هستیم، سه صدای مختلف در گوش ما زمزمه می‌کنند ....

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت نهم:

۹- در این درس یاد می‌گیریم که ابری که همواره بالای سر قوم بنی‌اسرائیل در حرکت بود چه معنای سمبولیکی داشت؟

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت دهم:

۱۰- در این درس می‌آموزیم که بنی‌اسرائیل چگونه در زمان مشکلات عکس‌العمل نشان دادند و نتیجۀ این اعمال‌شان چه بود.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت یازدهم:

۱۱- در این درس سه نکتۀ اساسی در مبارزه روحانی می‌آموزیم.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت دوازدهم:

۱۲- در این درس می‌آموزیم که چگونه هارون در برابر گناه قوم از خود سازش نشان داد. همچنین دلایلی که موجب می‌شود انسان به سازش تن در دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت سیزدهم:

۱۳- در پیام امروز راجع به خیمۀ پرستشی که موسی ساخت و اهمیت روحانی آن خیمه تفکر خواهیم نمود.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت چهاردهم:

۱۴- در این درس دکتر مایکل به ما خاطرنشان می‌کنند که یکی از دردناک‌ترین تجربه‌ها این است که انسان از سوی نزدیکان خود مورد انتقاد قرار گیرد و همچنین واکنش موسی در این تجربه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت پانزدهم:

۱۵- در این درس با دو گروه از انسان‌ها آشنا می‌شویم و دکتر مایکل چهار اصل در حرکت ایمان را به ما یادآور می‌شوند.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت شانزدهم:

۱۶- در آخر می‌بینیم که موسی با وجود رابطۀ نزدیکی که با خدا داشت باز هم به‌خاطر گناهش مورد تأدیب قرار گرفت.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

__________________________

 

"Radio"

 

 توجه:

علاقه‌مندان برنامه‌های رادیویی می‌توانند این برنامه‌ها را از طریق رادیو، روی موج‌های زیر نیز بشنوند: 

 

 

1377KHz
22.30
۵شنبه و جمعه
Farsi
R-MW
TWR - Central Asia