You are here

تأملات روحانی

 

 

 

کلمات محبت‌‌آمیز، گاه بسیار کوتاه و گفتن آن آسان است، ولی اِنعکاس و پژواک آن پایدار و جاودان می‌‌ماند.
مادر ترزا
 
*****
 
می‌‌توان کودکی را بخشید که از تاریکی می‌‌ترسد، ولی تراژدی واقعی زندگی آن است که انسان‌‌ها از نور و روشنایی می‌‌ترسند.
افلاطون
 
*****
 
محبت همه چیز را شکست می‌‌دهد و خود شکست نمی‌‌خورد.
تولستوی
*****
 
 
تا زمانی که با آنچه هستی در صلح نباشی، هیچگاه به آنچه داری قانع و راضی نخواهی شد.
دوریس مورتمان
 
*****
 
درست، درست است حتی اگر همه مخالف آن باشند، اشتباه، اشتباه است حتی اگر همه موافق آن باشند.
ویلیام پن
*****
 
صدفی به صدف دیگر گفت: «درد عظیمی در درونم دارم، سنگین و گرد است و آزارم می‌‌دهد.» صدف دیگر با غرور و نخوت گفت: «آسمان و دریا را شکر که من دردی ندارم. من چه از درون و چه از بیرون سالمِ سالم‌‌ام.» در همان لحظه خرچنگی از کنارشان می‌‌گذشت، گفتگوی آن دو صدف را شنید و به آن صدفی که از درون و بیرون سالم بود، گفت: «بله سالم و سرحالی، اما حاصلِ دردِ رفیق‌‌ات، مرواریدی بسیار زیباست.»
جبران خلیل جبران
*****
 
 
به من می‌‌گویند: اگر اسیر خفته‌‌ای را دیدید، بیدارش نکنید، شاید که آزادی را در خواب می‌‌بیند. اما من می‌‌گویم: اگر اسیر خفته‌‌ای را دیدید، بیدارش کنید و آزادی را برایش باز گویید.
جبران خلیل جبران
*****
 
زندگی من وقف مسیح گشته است. برای اوست که من نفس می‌‌کشم و می‌‌بینم. در حالی که مردم مرا یک مددکار اجتماعی می‌‌خوانند ولی من بدون عشق به مسیح هرگز نمی‌‌توانم متحمل رنج باشم. اگر من فقط در خدمت و کمک‌‌رسانی به جامعه می‌‌بودم، آن را مدت‌‌ها قبل ترک کرده بودم.
مادر ترزا
*****
 
خدایا، مرا از مرگ به حیات رهبری نما، از کژی به حقیقت، از یأس به امید، از ترس به یقین، از نفرت به عشق، از جدال به آرامش. بگذار صلح و آرامش، قلب‌‌های ما، دنیای ما و کائنات را پر سازد.
مادر ترزا