You are here

تأملات روحانی

زمان تقریبی مطالعه:

۱ دقیقه

 

آنکه مقابل خدا زانو خم می‌کند، می‌تواند مقابل همه بایستد...

نویسنده: گمنام

******

جرأت انجام کاری را نداریم نه چون دشوار است، بل دشوار است چون جرأت انجام آن را نداریم.

سِنِکا

******

عشق آن چیزی است که با آن به‌دنیا آمدیم، و ترس آن چیزی است که در این دنیا آموختیم. سفر معنوی عبارت است از دور افکندنِ ترس و بازگشت به عشق.

ماریان ویلیامسون

******

کسی که توان بخشیدن ندارد، پلی را که خود باید برای رسیدن به آسمان از آن گذر کند در هم می‌شکند.

توماس فولِر

******

کسی که پس از پنج دقیقه تسلیم وسوسه می‌شود، نمی‌داند که آن وسوسه یک ساعت بعد چه خواهد شد.

سنت جانِ صلیب

******

انجیل را موعظه کن، و در صورت لزوم از کلمات نیز استفاده کن.

فرانسیس آسیسی

******

اگرچه انسان بد نیازمند توبه است، فقط انسان نیک قادر است کاملاً توبه کند. هر چه انسان بد و بد‌سرشت‌تر باشد بیشتر نیازمند توبه، و کمتر قادر به انجام آن است.

سی. اس. لوئیس

******

بگذار آنان که از گناه نمی‌ترسند، از مرگ بترسند.

توماس واتسون

******

هیچ‌یک از آنچه تسلیم نکرده‌ایم، واقعاً از آنِ ما نخواهد بود. هیچ‌یک از آنچه در ما نمرده، هرگز از مرگ قیام نخواهد کرد. اگر در پیِ "خود" بگردیم، حاصلی نخواهیم داشت جز تنفر و تنهایی و یأس و ناامیدی و خشم و ویرانی و فساد، اما اگر در پیِ "مسیح" باشیم، "او" را خواهیم یافت، و با "او" از همه چیز برخوردار خواهیم شد.

سی. اس. لوئیس

******

احمق نیست آنکه چیزی را می‌‌دهد که نمی‌تواند نگاه دارد، تا چیزی را به چنگ آوَرَد که نمی‌تواند از کف بدهد.

جیم الیوت

******

دشوار می‌توان کارهای عظیم انجام داد، اما می‌توان کارهای کوچک انجام داد با محبتی عظیم.

مادر ترزا