You are here

تأملات روحانی

 

شیطان، تنها از یک چیز می‌هراسد، آن هم عبادت‌های ما است. او از تعصب‌های دینی ما نمی‌ترسد. او به کردار نیک ما ریشخند می‌زند، او غرور معنوی ما را مورد تمسخر قرار می‌دهد، اما از عبادت‌های ما به خود می‌لرزد.

برگرفته از کتاب پنجره‌ای رو به نیایش

 

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است. آنانی که نمی‌توانند فکر خود را تغییر دهند، توانایی تغییر در هیچ امری را ندارند.

جرج برناردشاد

 

زندگی شیوه‌ای خاص برای درهم شکستن‌مان دارد، اما خداوند شیوه‌ای دارد که قادر است وضعیت‌مان را چنان دگرگون کند که بر فراز سیاهی و ناامیدی اوج گیریم. شجاع باشید! یادتان باشد امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید.

برگرفته از کتاب پنجره‌ای رو به آرامش از یوهان اسمیت

 

خدا عهد دوباره زنده شدن را بر هر برگ تازه روییده در بهار نگاشته است.

برگرفته از کتاب پنجره‌ای رو به نیایش

 

ما از قلمرو زندگان، به سرزمین مردگان سفر نمی‌کنیم، بلکه در جهان مردگان به سر می‌بریم و راه به سوی جهانی داریم که همه در آن تا ابد نمی‌میرند.

برگرفته از کتاب پنجره‌ای رو به آرامش از یوهان اسمیت

 

بسیاری از بصیرت‌های مقدسان، ریشه در تجربیات‌شان از گناه دارد.

اریک هوفر

 

سفر به سرزمین‌های جدید نیازمند چشمان تازه است.

مارسل پروست

 

خدا گرفتاری‌های‌مان را با راه‌حل‌های ساده رفع نمی‌کند، این چنین راه‌حل‌هایی تنها قدرت استدلال‌مان را ارضاء می‌کند.

برگرفته از کتاب پنجره‌ای رو به آرامش از یوهان اسمیت