You are here

تأملات روحانی/۴۱

 

سال جدید

بـه‌وقت ورودم بـه سال جـدیـد،

دم در مـــرا پیـر دانــا بــدیــد.

بگفتـم کــه ای مهـربان اوستــاد

«همـه روز تـو همچو نوروز باد!

بـود راه تاریک و مجهـول و دور

ز رحمت فـرا راه مـن دار نــور،

کـه تا سالم و مطمئن راه خویش،

در این زندگانـی بگیرم بـه‌پیش.»

مـرا گفت کـای تازه کـار جـوان،

چنـان رو کـه رفتند ره رهـروان!

برون شو به‌تاریکی و شک مدار!

بنـه دست در دست پروردگــار!

کـه آن بهتر از راه معلـوم و نـور،

اگــر مرد راهی تو میکن عبـور!

اقتباس از کتاب رنج الهی

اسقف حسن دهقانی تفتی

 

سی پاره نقره

بـه سـی پـاره بفــروخت روزی یهــودا مسیــح

بـه‌چند پاره‌اش می‌فروشی مسیحـی، مسیــــح؟

تــــو ارزان فــروشـی و از خــائنش کمتــری

گـــر از آنِ دنیـــا شـــوی نــی زآن مسیــــح

چــو او گفت تو همشکل دنیـا مشـو در حیات

تو را شکر کردن به‌کردارست و نی زبانی فصیح

اقتباس از کتاب سی‌ پاره نقره

کشیش سپهر

 

فرار از رنج، رنجی که بخشی از حیات ما بر زمین است؛ و تلاش بی‌وقفه برای حفظ خود از همۀ خطرات احتمالی، در نهایت به رنجی غیرقابل علاج و جانکاه می‌انجامد. سی. اس. لوئیس

صلیب مسیح تمام تفکر ما را پیرامون موفقیت به‌چالش می‌طلبد و از ما دعوت می‌کند تا تنها پیروزی را هدف نهایی زندگی خود ندانیم.

دیتریش بونهوفر

 

صلیب به‌ظاهر مظهر شکست است، اما آنچه که خود تجسم شکست است نمی‌توان شکست داد.

جی. کی. چسترتون

 

در آسمان تاجی را بر سر کسی نخواهید دید که بر زمین صلیبی حمل نکرده باشد.

چارلز اسپرجان

 

امروزه ما به مردان صلیب ، با پیام صلیب و به‌همراه زخم‌های صلیب بیش از هر چیز دیگری احتیاج داریم.

ونس هاونر

 

صلیب برای یک مسیحی همچون بادبان برای کشتی و بال برای پرنده است.

ساموئل روترفورد

 

عیسی آمد تا بهایی را بپردازد که خودش هرگز مقروض آن نبود تا ما بتوانیم قرضی را بپردازیم که هرگز قادر به پرداخت آن نبودیم.

ناشناس

 

صلیب طریق الهی آشتی رنج با محبت است.

گئورکیاهارکنس

 

یکبار از سی. اس. لوئیس پرسیدند، چرا عادلان رنج می‌کشند؟ او پاسخ داد، چرا نه؟ آنها تنها اشخاصی هستند که می‌توانند آن را هضم کنند و از آن بیاموزند.

 

آنانی که طریق خدا را می‌شناسند، در تاریکی نیز آن را می‌یابند.

مک لارن

 

خدا هرگز وعدۀ آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز، و قلب همیشه رها از آلام را نداده است. بلکه او وعدۀ عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانۀ خود را داده است.

ناشناس