You are here

تأملاتی از بزرگان مسیحی

 

یکی از چیزهایی که قطعاً خوشی را از ما سلب می‌کند، این است که بخواهیم به هر قیمتی خوش باشیم.

سیمون تاگوِل

******

حتی اگر کسی می‌توانست برایم ثابت کند که مسیح حقیقت ندارد، ترجیح می‌دادم به جای حقیقت، با مسیح بمانم.

فیودور داستایفسکی

******

در قلمرو ایمان، هم برای کسی که بخواهد ایمان داشته باشد نور کافی وجود دارد و هم برای کسی که نخواهد ایمان داشته باشد، سایه‌های کافی.

بلیز پاسکال

******

کسی که پولش را از دست می‌دهد، چیز زیادی از دست داده است؛ کسی که دوستش را از دست می‌دهد، چیزی به مراتب بالاتر از دست داده، و کسی که ایمانش را از دست می‌دهد، همه ‌چیز خود را از دست داده است.

النور روزولت

******

قدیس کسی نیست که خوب باشد، بلکه کسی است که خوبیِ خدا را تجربه کرده است.

تامس مِرتون

******

اگر تحصیلِ انسان با فراگیری ارزش‌های اخلاقی همراه نباشد، آنچه تحصیلات از انسان خواهد ساخت صرفاً دیوی زرنگ‌تر است.

سی. اس. لوئیس

******

هر رویدادی، چه بزرگ و چه کوچک، معجزه‌ای است که خدا از طریق آن با ما سخن می‌گوید. هنرِ زیستن، دریافت پیغام خداست.

مالکولم ماگریج

******

پاکی قلب باعث می‌شود نه فقط خویشتنِ نیازمند و پریشان‌حالِ خود، بلکه چهرۀ دلسوزِ خدای پر رحم و شفقت‌مان را نیز بهتر ببینیم. آنگاه که این تصویر بر ما روشن و شفاف شد، می‌توانیم با قلبی آکنده از آرامش وارد دنیایی ‌آشوبناک شویم. همین قلبِ مملو از آرامش است که جویندگان راه زندگی را جذب خواهد کرد. هنگامی که آرامش خود را در خدا یافتیم، کاری جز خدمت نخواهیم کرد. به این ترتیب، هر جا که برویم و هر کسی را که ملاقات کنیم، آرامش الهی در ما عیان خواهد بود.

هنری نوون

******

قلب خود را برای اسحاقی که در زندگی دارید (وابستگی‌تان) بکاوید، آن را بیابید و همچون قربانی بر مذبحِ حضور خدا بگذارید؛ آنگاه به معنیِ ایمان و توکلِ ابراهیم پِی خواهید بُرد.

برنان منینگ.

******

اگر بنا باشد فقط یک دارو برای تمام بیماری‌های روزگار ما تجویز کنم، سکوت را تجویز می‌کردم.

سورن کی‌یرکگارد

******

خشمگین مباش که نمی‌توانی کاری کنی دیگران آنی باشند که می‌خواهی، زیرا خود نیز نمی‌توانی آنی باشی که می‌خواهی.

قدیس توماس اَ کمپیس

گردآورنده: میشل آقامالیان