Search

Displaying 2 results

  • فالگیری و جادوگری

    آیا شما هم مایل هستید بدونید در آینده چه اتفاقی برای شما میفته؟  آیا فالگیری فقط یک تفریح ساده و بدون خطر هست؟ تاثیرات فالگیری در زندگی ما چیست؟ 

  • آزادی از ارواح ناپاک

    تجربۀ خانوادگی که با شما در میان می‌گذارم حقیقی است و باور من بر این است که آنچه سال‌ها باعث از هم پاشیدگی خانوادۀ من بود نتیجۀ ارواح شریری بود که شاید از توجۀ خانوادۀ من لذت می‌بردند...