Articles

Articles

 • واعظ معروفی روزی با شور و هیجان‌، دربارۀ پیروزی در زندگی مسیحی و آزادی از شیطان و گناه موعظه می‌کرد....

 • در شش شماره گذشته کلمه‌، به بحث دربارۀ معنی و شیوۀ تفسیر کتاب‌مقدس پرداختیم‌....

 • انسانها به دو گونه‌اند:‌ آنهایی که فهمیده‌اند خدا دوست‌شان دارد و آنها که ناامیدانه بدنبال دوستداری هستند...

 • شاید کسی بگوید که "من می‌پذیرم که کتاب‌مقدس را خدا الهام کرده‌؛ اما این کتاب در طول تاریخ‌، دستخوش تغییر و تحریف شده و اصالت و اعتبار ...

 • بسیاری می‌پرسند در دعا چه رخ می‌دهد که تا این حد بر اهمیت آن تأکید شده است‌؟ و اصلاً در مسیحیت چگونه باید دعا کرد؟......

 • در روزهای مبارک میلاد مسیح‌، تفکر ما دربارۀ معنی ظهور مسیح در جسم و مقصود آن می‌باشد....

 • تولد مسیح‌، موضوعی مربوط به گذشته نیست‌. طبق کتاب‌مقدس‌، مسیح واقعاً در مرکز تاریخ قرار گرفته است‌....

 • پدران کلیسا در طول نخستین بخش از این دوره‌، موفق شدند کلیسا را از مرحله جفاها عبور دهند و بر تهدید بدعت‌ها فائق آیند، خصوصاً بدعت گنوستیکی‌...

 • در شماره‌های گذشته‌، به بحث دربارۀ خصوصیات تفکر مدرن پرداختیم‌....

 • معمولاً مسیحیان تصور نادرستی از معنای تفسیر کتاب‌مقدس دارند. در وهلۀ اول‌، تفسیر کتاب‌مقدس یعنی پیدا کردنِ معنی اولیه آیات‌....

 • عشق سکوت است‌، جایی که سخن می‌آزارد،عشق شکیبایی است‌، جایی که همنوع می‌آزارد.عشق ناشنوایی است‌، جایی که تهمت شنیده می‌شود،عشق تعمق است‌، جا...

 • یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیت‌، الهامی بودن کتاب‌مقدس است‌....

 • در طی گفتگوهایی که با ایمانداران داشته‌ام‌، همواره با این ضعف اساسی مواجه شده‌ام که عدۀ نسبتاً چشمگیری از ایمانداران آگاهی بسیار محدودی از ...

 • آیا ارزش دارد که زندگی خود را وقف خدمت مسیح کنید و به ناچیز کفایت کنید در حالی که همدوره‌ای‌های شما با شغل موفق خود زندگی مرفهی دارند؟...

 • شاید شاگردان عیسی مدتی طولانی بود که راجع به این سؤال با یکدیگر بحث می‌کردند....

 • از خداوند خودم عیسی‌ مسیح می‌خواهم که قلم مرا برکت دهد تا بتوانم شهادت خود را در کمال سادگی و صداقت با شما خوانندگان عزیز و گرامی در میان ب...

 • عیسی خود این را به من گفتتور ماهیگیری را زمین گذاشتم و به‌دنبال او رفتمتنها به‌خاطر حرف او این جرأت را پیدا کردمکه همه چیز را رها کنم و به‌...

 • برای درک واژۀ "لوگوس" باید پیش‌زمینه‌های یونانی و یهودی آن را بررسی کرد....

 • روز سی‌ام ژوئیه سال ۱۹۶۷، حوالی غروب، در آبهای کم‌عمق خلیج چسپیک حادثه‌ای رخ داد که باعث شد زندگی جانی اریکسونِ ۱۷ ساله برای همیشه دگرگون ش...

 • در آنجا در حضور ایشان، سیمای او دگرگون شد: چهره‌اش چون خورشید می‌درخشید و جامه‌اش همچون نور سفید شده بود. (انجیل متی ۱۷:‏۲)....

Pages