Articles

Articles

 • در آن هنگام که متفکرین مسیحی سرگرم تدوین جزئیات مبسوط الهیات بودند تا بتوانند مسیحیت را دینی کاملاً عقلایی بسازند، گروه دیگری از اندیشمندان...

 • در شماره قبلی اصولی کلی را در مورد تفکر مسیحی مطرح نمودیم و ضرورت و اهمیت آن را خاطر نشان ساختیم‌. در این مقاله سعی خواهیم کرد ......

 • امروزه در غرب روابط جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی امری طبیعی و پذیرفته شده محسوب می‌شود و بی‌بند و باری جنسی امری متعارف و عادی است‌......

 • و بالاخره به آخرین قسمت سلسله مقالات علم تفسیر کتاب‌مقدس رسیدیم‌....

 • خاموشی خداخداوندا، مرا خنده بر لب نیست‌به هر سویی که بینم غیر شب نیست‌زمین در آتش بیداد سوزدتو خاموشی‌، گمانم هیچ گپ نیست‌اما وطن نیست...

 • انسان برای دریافت هدیۀ خدا یعنی نجات و حیات جاودانی‌، باید قدمی بردارد....

 • شاید تابه‌حال خوب متوجه نشده‌ایم که "مارک مسیحی بودن" یا به عبارت بهتر، علامت مشخصۀ مسیحی بودنِ شخص‌، محبت او نسبت به انسانهاست‌....

 • ما در زمانی زندگی می‌کنیم که بسیاری از دوستان ما به‌خاطر دلایل مختلف وطن خودشان را ترک کرده‌اند و مجبور هستند در جاهای دیگر با یک زبان و فر...

 • اگر بخواهیم اعیاد کاملاً مسیحی را مشخص کنیم‌، به‌نظر من دو عید از همه مهم‌ترند:‌ عید قیام (که جمعه‌‌الصلیب را نیز شامل می‌شود) و عید پنطیکا...

 • در شماره قبل‌، دیدیم که چگونه پژوهشگران قرون وسطی می‌کوشیدند نقش خرد را در الهیات مشخص سازند....

 • تفکر مسیحی چیست‌؟...

 • در شماره گذشته دیدیم که جامعۀ مصرفی نوعی مذهب است‌، مذهب بت‌پرستی‌....

 • در شمارۀ گذشته‌، دیدیم که برای تفسیر و درک کتاب‌مقدس‌، باید به چند پیش‌فرض اعتقاد داشته باشیم‌....

 • خداوند محبوب متعال‌، ای قادر مطلق‌ای که حمد، جلال‌، عزت و هر دعای خیری از آن توست‌،ای بلندپایه‌ترین که جمله ثناها مر ترا سزاوار است‌،و هیچ ...

 • توبه یعنی چه‌؟ چرا برای بعضی توبه کردن کاری است دشوار یا غیرممکن‌؟...

 • راستی و درستکاری و صداقت از خصائلی است که در کتاب‌مقدس بسیار مورد تأکید واقع شده‌، اما افسوس که در موعظه‌ها و تعالیم کلیسا کمتر مورد توجه ق...

 • خدا در جلال و کبریایی خود، دست به عملی زد که برای ما قابل درک نیست‌:‌ او خود را فروتن ساخت تا در جسم انسانی‌، دوست ما انسانها گردد... ...

 • کریسمس به‌معنای تجسم خدا به این جهان خاکی می‌باشد. اگر فرزند شما مفقود بشود به‌عنوان پدر یا مادر چه عکس‌العملی را نشان خواهید داد؟ ......

 • در شماره گذشته‌، آخرین بخش از دورۀ پدران کلیسا را از نظر گذراندیم‌....

 • در شماره‌های گذشته‌، به بحث دربارۀ خصوصیات تفکر مدرن پرداختیم‌....

Pages