Search

Displaying 31 - 40 of 219 results

 • اتحاد با مسیح/ قسمت اول

  چندی پیش در دعا از خدا می‌پرسیدم که چگونه می‌شود حضور و قوت و برکات خداوند را بیشتر در زندگی خود تجربه کنم. چگونه می‌شود در زندگی و خدمت خود ثمر بیشتری داشته باشم. وقتی کتاب‌مقدس را می‌خوانیم، می‌بینیم خدای کتاب‌مقدس خدایی است زنده و فعال ...

 • دست کوتاه شرارت

  چه کسی می‌داند که چرا دست و پا بسته به میدان شرر غرق در کام شریر، بی‌نوا می‌گردیم

 • وطن ما کجا است؟

  واعظ: مالکوم استیر. در این قسمت توضیح داده می‌شود که چطور بسیاری در این دنیا سرگردانند و در پی جای بهتری برای زندگی می‌گردند... (بشنویم)

 • عیسی مسیح، حقیقت مطلق

  عیسی مسیح خود را راه و راستی و حیات می‌خواند و به تومای شکاک اعلام می‌کند که تنها به‌واسطۀ او (عیسی مسیح) می‌توان نزد خدای پدر رفت. این یکی از بزرگ‌ترین سخنان مسیح است. اما ما چطور می‌توانیم بپذیریم که او براستی حقیقت مطلق است؟

 • مرز حقیقت

  روح را می‌کاویم از پشت دیوارهای این جهان سوار بر امواجِ بی‌پیکر و مجهول هزاران مرد و زن از نردبان آسمان‌ها در سرازیری و صعود

 • هدیۀ خدا

  ایام کریسمس، ایام خجسته‌‌ای است که مردم در نقاط مختلف جهان آن را جشن می‌‌گیرند. مخصوصاً رسم است که در این ایام به یکدیگر هدیه می‏دهند. در روزهای کریسمس، به‏خصوص در کشورهای غربی، مغازه‏ها و فروشگاه‏های مختلف

 • لیکن اگر نمک فاسد گردد...

  اگر خوشابه‌حال‌ها توصیف‌کنندۀ خصائل و صفات اصلی شاگردان مسیح است‌، نمک و نورْ استعاره‌هایی هستند در مورد تأثیر ایشان بر جهان‌...

 • داور ما، نجات‌دهندۀ ماست

  داوری موضوعی است که در طول تدوین کتاب‌مقدس و اعتقادنامه‌های کلیسا و الهیات مسیحی همواره مطرح بوده است. داوری رابطۀ تنگاتنگی با نجات و امید نهایی و وعدۀ تحقق آسمان و زمین جدید دارد ...

 • عوض شدن یعنی چه؟/۳

  عوض شدن‌، تغییر، دگرگونی‌، و تحول یک ایماندار به این امر بستگی دارد که ثمرۀ (یا ثمرات‌) روح‌القدس در زندگی ما چقدر وجود دارد و چقدر رشد می‌کند و فزونی می‌یابد...

Pages