دعا و پرستش

هدف این کتاب تعلیم صحیح از دعا و پرستش در مسیحیت است. بسیاری از بچه‌ها آشنایی چندانی با دعا و پرستش مسیحی ندارند و این برعهده شما معلمین کانون شادی و والدین عزیز است تا به آنها تعلیم دهید که دعا چیست و چرا و چگونه باید خدا را پرسید.

Featured Image

Sections

کودکان
Children

First Chapter

Lesson 1: What is Prayer?