Search

Displaying 1 - 10 of 40 results

 • خـودکشی: جنبـۀ تاریـک زنـدگی

  خودکشی موضوع حساس و رعب‌آوری است، بویژه اگر از نزدیک کسی را بشناسید که دست به چنین کاری زده باشد. چه بسا خودتان نیز زمانی به فکر چنین اقدامی افتاده‌اید ...

 • از گل و لجن نجاتم داد

  زندگیِ قبل از ایمان من سراسر درد و رنج و سیاهی بود. اگر بخواهم تمام آن وقایع را بر روی کاغذ بیاورم ممکن است چندین کتاب شود ولی این کتاب‌ها حاوی برکتی برای خوانندگان نخواهد بود. بنابراین به ذکر خلاصه‌ای از گذشته‌ام بسنده می‌کنم و بیشتر به کار عظیم خداوند می‌پردازم.

 • خداوندِ تبدیل

  فکر کردم که زندگی‌‌ام به بن‌بست رسیده است. باور داشتم که هیچ راه فراری غیر از مرگ ندارم پس دست به خودکشی زدم.

 • کوزه‌ای از دل خاک

  ۹ ساله بودم که مجبور شدم کسی را به قتل برسانم و به همین خاطر قتل و خونریزی بخشی از زندگی‌ام شده بود.

 • ملاقاتی در خواب

  هر چه بیشتر پیش می‌رفتم بن‌بست بودن مذهب را بیشتر درک می‌کردم. با تمام این مسائل در اعماق قلبم به دنبال خدا می‌گشتم و می‌دانستم که خدائی وجود دارد. گویی خدا در من فریاد می‌زد ”من هستم“

 • چشمه‌‌ای از دل سنگ

  زندگی برایم معنایی جزء پوچی نداشت و هیچ چیز برایم جالب نبود. احساس بیهودگی شدیدی می‌کردم.آنقدر در غم و افسردگی فرو رفتم که با داشتن ۲ فرزند تصمیم گرفتم باز هم خودکشی کنم و

 • هدیه‌ای به نام انجیل

  در یک خانواده نه چندان مذهبی در تهران به‌دنیا آمدم. از کودکی علاقه زیادی به ورزش داشتم، به‌طور خاص فوتبال و کشتی، که حتی در سنین نوجوانی به مدارج خوبی هم رسیدم. از همان دوران نوجوانی هم علاقه‌مند به انجام دادن فرایض دینی مثل نماز و روزه و قرآن خواندن بودم. مخصوصاً در ماه‌های رمضان، محرم و صفر این قبیل اعمال مذهبی

 • Divination and Sorcery

  آیا شما هم مایل هستید بدونید در آینده چه اتفاقی برای شما میفته؟  آیا فالگیری فقط یک تفریح ساده و بدون خطر هست؟ تاثیرات فالگیری در زندگی ما چیست؟ 

 • My Value

  من در این دنیا هیچ ارزشی ندارم! بود و نبود من در این دنیا تفاوتی ایجاد نمی‌کنه! هیچ کس نبودن من رو متوجه نمیشه! این نمونه حرفهایی هست که ما خیلی وقتها میشنویم و یا خودمون میگیم.  آیا دیدگاه خدا هم در مورد ما همین است؟

Pages