Search

Displaying 1 - 10 of 277 results

 • Hope in Failures

   داستان زندگی لوییز: امید در شکستها

 • Hope Behind the Prison Bars

  داستان زندگی لادن: امید در پشت میله های زندان

   

  در این برنامه ها با حضور مهمانان عزیز، به بررسی مسائل مربوط به زنان (در جامعۀ کنونی، چه در ایران و در دیگر جوامع فارسی زبان) و همچنین دیدگاه خدا و کتابمقدس نسبت به ایشان و مسائل پیرامونشان خواهیم پرداخت .

 • امید

  بسیاری از متفکرین دنیامدار عهد باستان، امید را فضلیت قلمداد نمی‌کردند بلکه آن را صرفاً توهمی ناپایدار می‌دانستند که ...

Pages