Search

Displaying 1 - 10 of 198 results

 • Azadi dar name tost

  ترجمه بنگردان سرود انگلیسی : Isn't the Name of Jesus کاری از Covenant Worship

 • آزادی و مسئولیت مسیحی

  پولس رسول در غلاطیان ۵:‏۱ می‌گوید:"مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و بار دیگر خود را گرفتار یوغ بندگی مسازید." معنی این آزادی چیست و ...

 • آزادی از ارواح ناپاک

  تجربۀ خانوادگی که با شما در میان می‌گذارم حقیقی است و باور من بر این است که آنچه سال‌ها باعث از هم پاشیدگی خانوادۀ من بود نتیجۀ ارواح شریری بود که شاید از توجۀ خانوادۀ من لذت می‌بردند...

 • صلیب عیسای مسیح، اساس آزادی ما

  در عهدجدید دو دیدگاه مشخص در مورد مرگ مسیح در جلجتا وجود دارد. در اناجیل وقایعی می‌‌بینیم از قبیل: دسیسه‌‌های دشمنان، شهادت‌‌های دروغ و تمسخرشان در محاکمۀ عیسی، اعمال سربازان، فریادها، آب دهان انداختن بر او، لعن و نفرین، صادر کردن حکم صلیب، کوبیدن میخ بر دستان عیسی، و ریخته شدن خونش بر صلیب. همۀ این وقایع را می‌‌توان در عبارت "مصلوب کردن" خلاصه کرد.

Pages