زندگی عیسای مسیح

در این دروس زندگی عیسای مسیح را در طی ۱۳ هفته برای بچه‌ها مرور می‌کنیم با این هدف که او تنها قادر مطلق و خدای زنده‌ای است که برای نجات انسان به این جهان آمد. 

لازم به ذکر است که تمامی این دروس برای گروه سنی ۸ - ۱۱ تهیه شده است. گرچه می‌توانید از بسیاری از اطلاعات داده شده با کمی تغییر برای گروه‌های سنی دیگر نیز استفاده کنید. 

Featured Image

Sections

کودکان
Children

First Chapter

درس اول: تعمید عیسی