Search

Displaying 81 - 90 of 514 results

 • پاکستان

  در این روزها در اخبار در رابطه با فاجعه غم‌انگیز کشورهای پاکستان، هندوستان و بعضی مناطق افغانستان می‌شنویم. زلزله شدید بسیاری از مناطق مسکونی این کشورها را ویران کرده‌ است. به همین منظور مناسب است با اطلاعات بیشتری این کشور را به حضور خدا ببریم.....

 • رفقه / ربکا، عروس برگزیده و شجاع امّا....

  در این قسمت از كلام داستان زندگی اسحاق مانند قصه‌ای شیرین است. او پسر جوانی است كه در خانواده ثروتمندی زندگی می‌كند و وعده و بركت خدا مكمل كنندۀ ثروت اوست؛ و اکنون این فرزند وعده، ...

 • ارمنستان

  در زبان ارمنی، به ارمنستان "هایاستان" گویند که به‌معنای سرزمین هایک می‌باشد. هایک نام نبیرۀ نوح بود ...

 • افغانستان

  جمعیت: ۲۴ میلیون نفر (منبع: سازمان ملل، ۲۰۰۳) شامل گروه‌های مردمی متعدد که بزرگترین آنها عبارتند از: پشتون (افغان‌ها) ۴۵٪، تاجک ۲۵٪، هزاره ۱۹٪، ازبک ۶٪. گروه‌های کوچک‌تر: بلوچ‌‌‌، ترکمن و نورستانی.

 • چگونه رازگاهان خود را احیا کنیم؟

  پس از آنکه دو بار ساعت شماطه‌دار را خاموش کردم و زیر لحاف خزیدم، بار سوم با اکراه بیدار می‌شوم ولی چه جور بیداری؟ خواب در مغزم غوغا می‌کند. از تختم پایین می‌آیم و کم‌کم برنامه‌های روز را به یاد می‌آورم. کار، درس، مشغله‌های خانه، مهمان‌های امشب، خرید، دیدن دوستم در بیمارستان و

 • چین

  چین ابرقدرتِ پویای قرن بیست و یکم است. این کشور ۱/۳ میلیارد نفر جمعیت دارد. به‌عبارت دیگر، از هر ۵ نفری که بر کرۀ زمین ...

 • قزاقستان

  پایتخت: آستانه با جمعیتی معادل ۳۰۰ هزار نفر پایتخت این کشور می‌باشد. آلماتی دیگر شهر اصلی این کشور است که جمعیتی معادل ۱/۵ میلیون نفر را دارا می‌باشد. جمعیت: ۷/۱۶ میلیون نفر.

Pages