Search

Displaying 1 - 10 of 91 results

 • قتل شرافتمندانه

  قتل‌هایی که صرفاً با هدف حفظ آبرو صورت می‌گیرد، در همه جای این دنیا به‌چشم می‌خورد.اما چطور امکان دارد که قاتل زنی ضعیف و آسیب‌پذیر، چه نجیب یا بدکاره، بتواند مردی شریف و محترم باشد؟...

 • رمز ازدواج موفق/ قسمت سوم

  خدای ما خدای عشق و محبت است. اما چرا حتی بسیاری از ازدواج‌هایی که با عشق آغاز می‌شود دوام نمی‌یابد. به عقیده من عشق مانند گُلی است که باید به آن رسیدگی شود. در غیر این صورت امیدی برای زنده ماندن آن نیست. عاشق شدن کار بسیار آسانی است

 • نامه‌های شما / ۵۰

  سلام و درود فراوان بر عزیزانی که هر سه ماه یکبار با کوله‌باری پر از رحمت و فیض و محبت به منزل ما می‌آیند و برای ساعت‌های زیادی ما را همراهی می‌کنند.

 • کبوتر

  ممکن است باعث تعجب خوانندگان شود که بدانند پرندگان قادرند به ما "قدرشناسی" یاد دهند. قدرشناسی مطمئناً یکی از فضیلت‌‌های شخص خداشناس است، که البته باید خصوصیت تمامی افراد با خدا باشد. قوم اسرائیل در طی سرگردانی‌‌های بیابان مکرراً علیه خدا و موسی شکایت می‌‌کردند

 • رهایی از ترس

  بر خدایی آشنا بودم در نمازش سر به راه بودم بنده‌ایی پر صبر و پر طاقت چون اسیری خوار و بی‌رغبت وحشتم از چشم و گوش او ...

 • I know a Woman...

   زن بودن یک هدیه هست و زنان یکی از خلقتهای بینظیر خدا هستنند.  زیبایی، صبر، استعداد، مدیریت، شوخ‌طبعی و سرپرستی خصوصیات عالی هست که خدا به ما داده است.  هر چند که زن بودن در بسیاری از مواقع میتواند سبب تشویش و اصطراب شود! چرا؟  در این برنامه با ما باشید

 • آشنای تبدیل

  لحظه‌ها روال انعکاس‌پذیری خود را که فراموش کرده بودند... به‌یاد آورده‌اند

Pages