Search

Displaying 241 - 245 of 245 results

 • تأملات روحانی/۴۲

  اگر با من باشی، چه کسی می‌تواند علیه من باشد؟اگر من با تو باشم، چگونه ممکن است که از میان دشواری‌ها عبور نکنم؟

 • تأملات روحانی/۳۲

  مؤمن وقف شده، در تنهایی و سکوت از نظر روحانی رشد می‌کند و حقایق مخفی کتاب‌مقدس را فرا می‌گیرد. اشک‌هایی که در خلوت ریخته می‌شوند پاکی را به ارمغان می‌آورند. خدا به کسی که مدتی از امور دنیوی فاصله می‌گیرد تا با او تنها باشد نزدیک می‌شود.

 • قزاقستان

  پایتخت: آستانه با جمعیتی معادل ۳۰۰ هزار نفر پایتخت این کشور می‌باشد. آلماتی دیگر شهر اصلی این کشور است که جمعیتی معادل ۱/۵ میلیون نفر را دارا می‌باشد. جمعیت: ۷/۱۶ میلیون نفر.

 • تأملات روحانی/۳۳

  عشق واقعی آمیخته با درد و رنج است. عیسی بر صلیب رنج را برخود هموار کرد و جان داد تا عشقش را ثابت کند. مادر نیز برای تولد فرزندش، رنج می‌کشد تا عشق را نثار کودک کند. اگر به واقع یکدیگر را دوست دارید، آن را با ایثار خود اثبات کنید.

 • نگرش مسیحی به پول

  یکی از روزهای جمعه اوایل ماه آوریل امسال بود که فهمیدم عجب آدم پول‌دوستی هستم! از شما چه پنهان چند وقتی است دچار تب بازار بورس و سهام شده‌ام...

Pages