Search

Displaying 1 - 10 of 377 results

 • در زمان و مکان مناسب!

  برای ما نیز فرصت‌ها و موقعیت‌هایی پیش می‌آید که در آنها می‌توانیم به ملکوت عیسی یا خدمت کنیم یا خدشه وارد آوریم‌...

 • ما در خدمت‌ خدا، یا خدا در خدمت‌ ما؟!

  مرز میان تعلیم درست و نادرست، اغلب نادیدنی است و بسیار باریک، طوری که بسیار ساده می‌توان در دام تعالیم غلط، که گاه شاید ظاهراً بی‌ضرر هم به‌نظر آیند، گرفتار آمد.

 • دورۀ مكاتبه‌ای‌ خدمت‌ مسیحی‌

  اگر در وجود خود اشتیاق خدمت‌ به‌ مسیح‌ و به‌ كلیسای‌ او را احساس‌ می‌كنید، توصیه‌ می‌كنیم‌ كه‌ حتماً دوره‌ خدمت‌ مسیحی‌ را مطالعه‌ بفرمایید.

 • تأملاتِ روحانی/۶

  از پیـــر در میکــدۀ عشــق شنیـــدم در عالـم حق غیـر مسیـح هیچ ندیـدم‌زاهـتد بـه تمنـای بهشت‌ست درین راه مـن غیر مسیـح هیچ بهشتـی نگزیـدم‌پیــرم اگتـر انـدر ره معشـوق و لیـکن عمـریست گـدای در آن پیر و مریـدم

 • عیسی در چه روزی متولد شد؟

  اکثر مردم دنیا تولد عیسی مسیح را در روز بیست و پنجم دسامبر جشن می‌گیرند. اما آیا عیسی در چنین تاریخی به‌دنیا آمد؟ آیا می‌توان تاریخ دقیق تولد عیسی را از روی کتاب‌مقدس تعیین نمود؟

 • اتحاد و یکدلی

  در سراسر کتاب‌مقدس مشاهده می‌کنیم که نقشۀ خدا این نیست که شخص بعد از دریافت نجات‌، در تنهایی زندگی کند، بلکه خدا می‌خواهد که قومی برای خود تشکیل دهد. به همین جهت‌، ...

Pages