Search

Displaying 21 - 30 of 61 results

 • Concubine(2)

  ازدواجهای موقت و صیغه چیست و چه تاثیراتی در ازدواج‌ها و جامعه ما دارد؟

 • Special Episode

  نگاه کلی به آنچه در این سری از برنامه ‌های دنیای زن گذشت به همراه زمانی برای دعا و پرستش.

 • گفتگویی در مورد تعصب و تنفر

  ۱) بطور مختصر برای ما توضیح دهید که چگونه غرور و تعصب و تنفر ناشی از عقده‌های کودکی می‌تواند شخصی را که فکر می‌کند در قدرت و پیروزی است به نابودی بکشاند؟۲) در اطراف ما افرادی هستند که از این عقده‌های درونی رنج می‌برند و همیشه می‌خواهند بر همه چیز تسلط داشته باشند. ما چطور می‌توانیم با رفتارمان این وضعیت رو تعدیل کنیم؟ بهتر است بگوییم از دست ما چه کاری برمی‌آید؟...

 • پای سخن دوست/۴۶

  من درگیر یک جنگ درونی هستم؛ سال‌ها قبل از ایمان آوردن به عیسای مسیح با خانواده‌ام قطع رابطه کردم و دلایل منطقی هم برای این کار داشتم ...

 • women's role in peace building (part2)

  آیا  زنان میتونند  پیام آور صلح و آرامش در جامعه و در دنیای خودشون باشند.  اگر در خانه ما صلح نیست چطور میتونیم صلح و آرامش رو به خونه خودمون بیاریم؟ 

 • women's role in peace building (part1)

  آیا  زنان میتونند  پیام آور صلح و آرامش در جامعه و در دنیای خودشون باشند.  اگر در خانه ما صلح نیست چطور میتونیم صلح و آرامش رو به خونه خودمون بیاریم؟ 

 • An Opportunity to Compensate

  خود کرده را تدبیر نیست! یا هست؟  آیا مادری که فرزندان خود را در کودکی رها کرده و بدنبال خوشی خود رفته لایق بخشش و دادن فرصتی برای جبران هست؟

 • زبان عشق: کلام تأیید آمیز!

  کلمات قدرت این رو داره که یا بهزندگی ما حیات ببخشه و یا مرگ رو در زندگی ما وارد کنه.  چطور از این کلمات در ازدواجمون استفاده کنیم؟

Pages