Search

Displaying 1 - 10 of 234 results

 • Fear

  ترس از مرگ، ترس از ازدواج، ترس از آینده، ترس از نیازمندی، ترس از تصادف، ترس از بیماری و ترس از عنکبوت.  تکلیف ما با این ترسها چیست؟ در این برنامه به موضوع ترس خواهیم پرداخت.

 • چگونه‌ بر ترس‌ و اضطراب‌ غلبه‌ كنیم‌؟

  ترس‌، اضطراب‌، پریشانی‌ و تشویش‌ از بلاهایی‌ است‌ كه‌ گریبانگیر انسان‌ امروزی‌ شده‌ است‌.سؤالاتی‌ كه‌ برای‌ یك‌ مسیحی‌ در مواجهه‌ با ترس‌ و اضطراب‌ مطرح‌ می‌شود، اینست‌ كه‌ ریشه‌ این‌ ترس‌ و اضطراب‌ چیست‌؟...

 • رهایی از ترس

  بر خدایی آشنا بودم در نمازش سر به راه بودم بنده‌ایی پر صبر و پر طاقت چون اسیری خوار و بی‌رغبت وحشتم از چشم و گوش او ...

 • رهایی از ترس

  وضعیت روحیِ من نیز روز به روز بدتر می‌شد و نسبت به خدا تنفر شدیدی پیدا کرده بودم و هر شب قبل از خواب به خدا ناسزا می‌گفتم چون همیشه احساس می‌کردم که خدا همه جا مرا تعقیب می‌کند و...

 • ”ترس خداوند“ چیست؟

  در بسیاری از بخش‌های عهدعتیق و مخصوصاً در ادبیات حکمتی به عبارت "ترس خداوند" برمی‌خوریم که ممکن است سؤالاتی در ذهن خوانندگان ایجاد کند که ترس خداوند به چه معنی است و چرا در کتب حکمتی از جایگاه خاصی برخوردار است؟ گریم گُلدزورثی از الاهیدانان برجسته‌ای است که در زمینه

 • گفتگویی در مورد وحشت از خدا

  چه عواملی باعث می‌شود که مردم نسبت به مسائل مختلف ترس و وحشت پیدا می‌کنند ؟ چرا بسیاری از افراد از خدا ترس و وحشت پیدا می‌کنند؟

Pages