Search

Displaying 1 - 10 of 186 results

 • Why Should I Trusting God ?

  اصولا ما به کسانی اعتماد داریم که قبلا خودشون رو به ما ثابت کردنند! چطور میتونیم به خدایی که هرگز ندیدیم اعتماد کنیم؟

 • Etemad bar isa

  ترجمه از سرود انگلیسی شعر : هایک هوسپیان

 • فقط در او اعتماد را یافتم

  داستان زندگی دختری که شخصی او را فریب می‌دهد و زندگی‌اش رو به نابودی پیش می‌رود. ولی زمانی که احساس می‌کرد در عمق ناامیدی و شکست است عیسی مسیح او را ملاقات می‌کند و اعتماد و پیروزی به او می‌بخشد.

 • I know a Woman...

   زن بودن یک هدیه هست و زنان یکی از خلقتهای بینظیر خدا هستنند.  زیبایی، صبر، استعداد، مدیریت، شوخ‌طبعی و سرپرستی خصوصیات عالی هست که خدا به ما داده است.  هر چند که زن بودن در بسیاری از مواقع میتواند سبب تشویش و اصطراب شود! چرا؟  در این برنامه با ما باشید

 • پنـاه بر خـدا!

  چند ماه پیش که تصمیم گرفتیم موضوع اصلی مجله را به معضل قرض اختصاص دهیم و بنده در قسمت سرمقاله اوضاع نابسامان اقتصاد جهان را یادآور شدم، حتی در هولناک‌ترین کابوس‌هایم هم تصور نمی‌کردم که مؤسسات مالی‌ چند صد ساله

 • خدا چه کسی را به کار می‌برد؟

  کتاب‌مقدس به ما می‌گوید که خدا در جستجوی کسانی است که بتواند آنها را برای مقاصد الهی‌اش به‌کار برد. اگر کسی آمادگی خویش را به خدا اعلان کند، خداوند چنان او را ...

Pages