Search

Displaying 1 - 10 of 299 results

 • بحثی پیرامون ازدواج‌/۲

  در شماره قبلی قسمت اول بحثی پیرامون ازدواج را به چاپ رساندیم که در این شماره قسمت دوم آن را تقدیم می‌داریم‌. این مقاله توسط یکی از خادمین کلیسای ایرانی به دست ما رسیده است.

 • رمز ازدواج موفق / ۲

  در درس گذشته اهمیت ازدواج و خانواده از دیدگاه کتاب‌مقدس و همچنین معانی و مفاهیم ازدواج را بررسی کردیم. در این مقاله به بررسی نقش زن و مرد در خانواده مسیحی و همچنین اهداف ازدواج می‌پردازیم ...

 • Sexual Relationship Before Marriage (2)

  آیا داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج درست هست یا نه؟ چرا؟  رابطه جنسی یک نیاز فیزیکی هست! چرا فقط در چهار چوب ازدواج؟  من شرایط ازدواج رو ندارم! رابطه جنسی به من کمک میکنه که طرف مقابل رو بهتر بشناسم.  اینها نمونهای از چالشهایی و سئوالهایی هست که در این برنامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

 • طلاق و ازدواج مجدد

  رضا ایمانداری مسیحی است که با دختری به‌نام مریم که او نیز هنگام ازدواج مسیحیِ مؤمنی بود پیمان زناشویی بسته و در کمال خوشبختی زندگی می‌کرد. پس از چند سال، اعضای کلیسا متوجه شدند که مریم به‌ندرت در جلسات کلیسایی حاضر می‌شود. رضا نیز به‌تدریج آثاری ...

 • Marriage : Covenant

  ازدواج یک هندونه سر بسته هست! مال یکی قرمز و خوشمزه، مال یکی سفید و بیمزه.  آیا این درسته؟  

 • Sexual Relationship Before Marriage (1)

  آیا داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج درست هست یا نه؟ چرا؟  در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم.

 • Marriage Alphabet

  در این برنامه به چندی از مشکلاتی که باعث ایجاد تنش‌ها درازدواج میشه نگاه خواهیم کرد.  

 • بحثی پیرامون ازدواج‌

  متأسفانه در جوامع امروزی اکثر کسانیکه می‌خواهند ازدواج کنند آن دانایان نیستند که عیسی‌مسیح فرمود خانه خود را بر روی صخره بنا می‌کنند، بلکه ازدواج آنان یا از روی هوا و هوس است و یا حسابگری‌...

Pages