شفای شکسته ‌دلان - داستان زندگی غلام - بخشش قاتل پدر ، قسمت سوم

داستان غلام - بخشش قاتل پدر، قسمت سوم