شفای شکسته ‌دلان - داستان زندگی غلام - بخشش قاتل پدر ، قسمت دوم

داستان غلام - بخشش قاتل پدر، قسمت دوم