نمی‌دانیم چه باید بکنیم، اما چشمان ما بر توست

نمی‌دانیم چه باید بکنیم، اما چشمان ما بر توست