سرزمین عروسک‌ها/ قسمت نهم/ شعر

سرزمین عروسک‌ها/ قسمت نهم/ شعر