داستان ملاقات زکی با عیسی/ بر اساس داستان‌های کتاب‌مقدس

داستان ملاقات زکی با عیسی/ بر اساس داستان‌های کتاب‌مقدس